Voorstelling

Vanaf september 2017 zal de nieuwe tennisschool, nl. “Bempdekens Tennisacademie ” onder leiding van Tom Baten, officieel zijn intrede doen op RTC De Bempdekens. Tom Baten zal alles samen met Wouter Gorris in goede banen leiden.

Tom Baten heeft reeds jaren ervaring in het opleiden van spelers en trainers. Door zijn werk voor de tennisfederatie en voor de Limburgse Tennisacademie kreeg hij later de kans om te werken met zowel nationale als internationale spelers. Door zijn job is Tom ook in contact gekomen met heel veel clubs, tennisscholen en andere coaches wat hem veel extra kennis heeft gegeven over het reilen en zeilen in andere clubs en tennisscholen.

Graag had Tom nu zijn ervaring gebruikt om de Bempdekens Tennisacademie verder uit te bouwen volgens de ambities van de club. Al verschillende jaren vertrokken er jongeren naar andere clubs om hun competitieniveau te verbeteren. In de toekomst hopen we ook deze jongeren aan de club te kunnen binden door onze eigen opleiding.

Tom zal zijn job als hoofdtrainer van TTV combineren met zijn job als hoofdtrainer op de Bempdekens. Wouter Gorris zal ook nog steeds bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen waardoor hij mede het gezicht van de Tennisacademie zal blijven en we zullen ook met het bestaand Trainersteam verder werken.

Omdat de Tennisacademie iedereen, ook recreanten, belangrijk vindt, zal de tennisschool voor iedereen een leuk pakket van les- en nevenactiviteiten aanbieden via verschillende formules: een onderverdeling in de niveaus “ kidstennis, tienertennis, volwassentennis en competitie”. Via deze vier luiken willen we iedereen de kans geven om zich thuis te voelen in onze tennisacademie. Zowel voor beginners als voor competitiespelers, zowel voor kleuters als voor volwassenen willen we een lespakket aanbieden. Voor elk wat wils in onze tennisacademie!


Ontmoet ons team

Onze visie

1.Omdat we de communicatie zo vlot mogelijk willen laten verlopen, gaan we extra inzetten op het digitaliseren van alle kanalen die te maken hebben met communicatie: website, inschrijvingen, mailing, betalingen etc. We willen ook een goede bereikbaarheid van de verantwoordelijken nastreven waardoor jullie snel de juiste informatie krijgen en waarbij er bij eventuele vragen of problemen ook kort op de bal kan gespeeld worden.

2. Kidstennis dient de basis te zijn voor een goede opleiding. We zullen het opleidingsstramien van Tennis Vlaanderen met de progressies in kleuren verder uitwerken waarbij er extra aandacht wordt gegeven aan het juist technisch aanleren van de technieken, het detecteren van handige kinderen, het tijdig doorschuiven naar een hogere kleur en het stimuleren van extra tennis momenten ( kidstennis tornooien/ tennis activiteiten). Ook gaan we een ouder-kind moment voorzien waarbij we de ouders gaan leren hoe ze de tennis van hun kind kunnen helpen om op een juiste manier meer te tennissen.

3. Bempdekens Tennisacademie zal heel veel aandacht geven aan het werken met goed opgeleide trainers. Naast de opleidingen van Tennis Vlaanderen zullen er extra interne bijscholingen gedaan worden. Via deze weg gaan we proberen een zo sterk mogelijk team neer te zetten waarbij de trainers ook steeds verder zullen evolueren en dus de kwaliteit van de lessen gegarandeerd blijft.

4. Zonder de recreatie uit het oog te verliezen, willen we spelers extra gaan stimuleren om iets competitiever te gaan tennissen. Er is namelijk competitie op elk niveau! Het geven van competitietrainingen, een eventueel extra privé moment of het stimuleren van vrij tennissen, moet er voor gaan zorgen dat er elk jaar meer kinderen hun weg gaan vinden in de tornooien. Ook willen we elk jaar meer en meer kinderen die deelnemen aan de interclub competitie.

Schrijf je nu in voor de zomerlessen

Ons aanbod omvat zowel Kleuter- en KidsTennis voor de allerkleinsten, jeugdtennis voor de oudere jeugdspelers en volwassentennis

Schrijf je nu in